Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

02-09-2013

Nowy rok szkolny uczniowie i nauczyciele rozpoczęli od wspólnej Mszy Św, którą uroczyście odprawił miejscowy proboszcz ks. Henryk Sawiński. Następnie w sali gimnastycznej, po hymnie państwowym, wszystkich zebranych powitał pan dyrektor Zbigniew Jodełko. Szczególne słowa skierował do uczniów, którzy po raz pierwszy przestąpili progi szkoły.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć poległych podczas II wojny światowej. Pan Dyrektor życzył wszystkim uczniom bardzo dobrych wyników w nauce oraz miłych chwil spędzonych w szkolnych ławkach. Przypomniał też o zasadach bezpieczeństwa.

Potem uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami, by zapoznać się z rozkładem lekcji . Tak minął pierwszy dzień nowego roku szkolnego.

Anna Simińska

świeto patrona