Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

27-06-2014

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbyło się 27 czerwca na boisku szkolnym. Po mszy świętej odprawionej w Sanktuarium Matki Bożej Gościeszyńskiej przez ks. Henryka Sawińskiego rozpoczęła się część oficjalna. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu, wszystkich zebranych powitała przewodnicząca szkoły Natalia Klinger. Następnie przekazała głos swojej następczyni – Martynie Radke, która w przyszłym roku szkolnym będzie pełniła funkcję przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego. Następnie nastąpiło przekazanie sztandarów oraz insygniów przez uczniów kl.VI SP i III gimn. W nowym roku szkolnym poczet sztandarowy SP będą reprezentowali: Paulina Stachowiak, Dominika Danielska oraz Krystian Kuster. Natomiast poczet sztandarowy gimnazjum stanowić będą Natalia Klinger, Klaudia Stachowiak i Szymon Owczarzak. Potem głos zabrał dyrektor szkoły, a po nim przewodnicząca Rady Rodziców – pani Anna Danielska. Wychowawczyni kl. III gimn. – pani Maria Rubaj pożegnała swoich wychowanków, przypomniała też ważniejsze wydarzenia z życia klasy oraz złożyła życzenia dostania się do wybranych szkół, wspaniałych przyjaźni i powodzenia. Absolwenci ślubowali, że będą sławić imię szkoły oraz nie zawiodą pokładanych w nich nadziei. Dyrektor szkoły wręczył wszystkim absolwentom świadectwa, a wzorowym uczniom nagrody książkowe. Przewodnicząca klasy III gimn. – Klaudia Tafelska w imieniu całej klasy podziękowała nauczycielom za przekazaną wiedzę, włożony trud w wychowanie i cierpliwość. W dalszej części głos zabrał wychowawca kl. VI – pan Bogusław Kozłowski, a po nim przewodnicząca kl.VI- Karolina Kubasiak.

Następnie dyrektor wraz z wychowawcami wręczył świadectwa i nagrody pozostałym uczniom wszystkich klas, wyróżniającym się w nauce oraz stypendia naukowe. W tym roku szkolnym stypendia otrzymali: Wiktoria Danielska, Ilona Klinger, Arkadiusz Kośmider, Daria Ksobiech, Piotr Pawlik, Dominik Strzeżyński, Karolina Kubasiak, Natalia Łukomska, Klaudia Stachowiak, Natalia Klinger, Kinga Stachowiak, Alina Maciejewska, Mateusz Nowak oraz Kamila Szymczak. Po krótkiej przerwie uczniowie kl. II gimn. pod opieką pani Anny Henke ubawili publiczność do łez wspaniałym występem oraz wyświetlili wzruszający film o swoich kolegach z III gimnazjum.

Na zakończenie chór szkolny pod opieką pana Piotra Pawlika zaprezentował kilka piosenek. Absolwentom łzy kręciły się w oczach i widać było, że trochę im żal opuszczać mury szkolne. Po odebraniu świadectw wszyscy uczniowie udali się na dwumiesięczny odpoczynek.

Ana Simńska

1.4zakonczenie roku zakonczenie roku