Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

01-09-2014

Nowy rok szkolny 2014/2015 uczniowie i nauczyciele Zespołu Publicznych Szkół w Gościeszynie rozpoczęli od wspólnej Mszy Św., którą uroczyście odprawił miejscowy proboszcz ks. Henryk Sawiński. Następnie w sali gimnastycznej, po hymnie państwowym, wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły p. Zbigniew Jodełko Szczególne słowa skierował do uczniów, którzy po raz pierwszy przestąpili progi szkoły. Następnie minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych podczas II wojny światowej. Pan dyrektor życzył wszystkim uczniom bardzo dobrych wyników w nauce oraz miłych chwil spędzonych w szkolnych ławkach. Przypomniał też o zasadach bezpieczeństwa. Potem przydzielił poszczególnym klasom wychowawców: Odział zerowy prowadzić będzie pani Halina Malikowska, wychowawcą kl. 1 została p. Aneta Dobersztyn; kl. 2 integracyjnej p. Danuta Nowak; kl. 3a p. Marzenna Tomaszewska; kl. 3b p. Jowita Wendland; kl. 4 p. Maria Rubaj; kl. 5 p. Monika Szymańska; kl. 6 p. Beata Jodełko; kl. 1 gimn. p. Anna Berend; kl. 2gimn. p. Bogusław Kozłowski; kl. 3 gimn. p. Ryszard Kawka. Z nowym rokiem szkolnym dwie panie rozpoczęły pracę w szkole. Pani Anna Kasprzak pełni funkcję nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej, a p. Anna Gherke jest pomocą w oddziale przedszkolnym.

Anna Simińska

ChomikImage.aspx