Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

ROK SZKOLNY 2014/2015 ZAKOŃCZONY!

26-06-2015

26 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Po mszy św. odprawionej w świetlicy rozpoczął się apel podsumowujący rok szkolny, na który przybyli zaproszeni goście: pan wójt Józef Sosnowski, kierownik SAPOK- pan Roman Bereźnicki oraz Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego „Czapla”. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu nastąpiło przekazanie sztandarów. Wszystkich zebranych powitała przewodnicząca szkoły Martyna Radke. Następnie przekazała głos swojej następczyni – Dominice Danielskiej, która w nowym roku szkolnym będzie pełniła funkcję przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego. Potem głos zabrał dyrektor szkoły, wójt Gminy Rogowo i przewodnicząca Rady Rodziców – pani Anna Danielska. Wychowawca kl. III gimn. – pan R. Kawka pożegnał swoich wychowanków, przypomniał też ważniejsze wydarzenia z życia klasy oraz złożył życzenia dostania się do wybranych szkół, wspaniałych przyjaźni i powodzenia. Absolwenci złożyli ślubowanie. Dyrektor szkoły wręczył wszystkim absolwentom świadectwa, a wzorowym uczniom nagrody książkowe. Przewodniczący klasy III gimn. – Janusz Drzewiecki w imieniu całej klasy podziękował nauczycielom za przekazaną wiedzę, włożony trud w wychowanie i cierpliwość. W dalszej części głos zabrała wychowawczyni kl. VI – pani Beata Jodełko, a po niej przewodniczący kl.VI- Dominik Strzeżyński. Następnie dyrektor wraz z wychowawcami wręczył świadectwa i nagrody pozostałym uczniom wszystkich klas, wyróżniającym się w nauce oraz stypendia naukowe.

W tym roku szkolnym stypendia otrzymali: Angelika Kretek, Ewelina Pawełczak, Magdalena Stachowiak, Adrian Stachowiak, Wiktoria Danielska, Ilona Klinger, Daria Ksobiech, Mateusz Zapalski, Katarzyna Nowak, Dominik Strzeżyński, Natalia Klinger, Kinga Stachowiak, Kamil Słodkiewicz, Alina Maciejewska i Janusz Drzewiecki. Stypendia sportowe otrzymali: Agata Matelska, Weronika Sparniak, Tomasz Bembenek, Natalia Chmielewska i Mateusz Kusz. Po krótkiej przerwie uczniowie kl. II gimn. pod opieką pana Bogusława Kozłowskiego i pani Ewy Zabłockiej pożegnali swoich kolegów występem artystycznym i filmem.

Na zakończenie wystąpił chór szkolny pod opieką p. Piotra Pawlika. Absolwentom łzy kręciły się w oczach i widać było, że trochę im żal opuszczać mury szkolne. Po odebraniu świadectw wszyscy uczniowie udali się na dwumiesięczny odpoczynek.

11654110_657589651039946_846795553_o20150626_112036

Anna Simińska