Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

ŚWIĘTO PATRONA

16-10-2015

16 października cała społeczność szkolna obchodziła Święto Patrona, Św. Jana Pawła II. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnej Mszy Św. Następnie w sali gimnastycznej odbyła się akademia, na którą przybyli zaproszeni goście, uczniowie i rodzice. Wszystkich zebranych powitał pan Dyrektor Zbigniew Jodełko. W następnej kolejności głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców – pani Anna Danielska, która w imieniu wszystkich rodziców podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za trud nauczania i wychowania. Po niej wystąpił pan Franciszek Szafrański, Prezes Polskiego Związku AK oddział w Żninie.

Główną częścią programu było pasowanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a następnie dyrektor szkoły pasował ich na uczniów. Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum również złożyli ślubowanie. Potem głos zabrał Wójt Gminy Rogowo – pan Józef Sosnowski, który pogratulował pierwszoklasistom i życzył im wielu sukcesów w szkolnych ławkach oraz aby w przyszłości wyrośli na mądrych ludzi. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród za udział w konkursach w ramach programu „Myśliwi- Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom”. Nagrody wręczył pan Antoni Stawicki – sekretarz WKŁ nr 201. W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy III gimnazjum, którzy pod opieką p. Anny Henke przedstawili przepiękny montaż słowno-muzyczny. Myślą przewodnią akademii były słowa papieża Jana Pawła II „Jesteście tyle warci, ile warte są wasze serca”. Widzowie usłyszeli utwory poetyckie Jana Pawła II i Wisławy Szymborskiej. W prezentacjach multimedialnych wykorzystano utwory muzyczne Stanisława Soyki, Michała Bajora, Ryszarda Rynkowskiego i Starego Dobrego Małżeństwa. Klimat montażu sprzyjał zadumie nad własnym życiem i wartościami, którymi powinien się kierować każdy człowiek, by żyć w zgodzie z otaczającym światem i samym sobą.

Na zakończenie panie z Rady Rodziców zaprosiły wszystkich pracowników szkoły na słodki poczęstunek przy kawie. Podczas tego spotkania zostały wręczone nagrody dyrektora. W tym roku szkolnym nagrodę dyrektora otrzymali: p. Marta Wodzień – Glapa, p. Beata Jodełko, p. Monika Szymańska, p. Bogusław Kozłowski, p. Helena Owczarzak i p. Waldemar Nyka. Natomiast nagrodę wójta otrzymała p. Halina Malikowska.

DSCF1160DSCF1161DSCF1204DSCF1168       DSCF1189DSCF1193

Anna Simińska