Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

CZYTELNICTWO GŁÓWNYM PRIORYTETEM RÓWNIEŻ W GOŚCIESZYNIE

29-09-2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że w roku szkolnym 2016/2017 pierwszym priorytetem będzie promocja czytelnictwa. W związku z powyższym biblioteka oraz wszyscy nauczyciele podjęli jeszcze większe starania aby przyczynić się do wzrostu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zaplanowano szereg działań, które mają się do tego przyczynić, min.: rozmowy na temat roli książki w życiu człowieka i wpływu czytelnictwa podczas godzin wychowawczych i kół zainteresowań, wspólne czytanie wybranej przez uczniów książki, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – młodzież czyta przedszkolakom, zorganizowanie konkursów literackich, recytatorskich i plastycznych dla uczniów, opracowanie, wydrukowanie i rozprowadzenie ulotki promującej czytelnictwo, przygotowanie programu artystycznego przez uczniów (przedstawienia teatralnego) promującego czytelnictwo oraz uroczyste pasowanie na czytelników uczniów klasy I, tworzenie gazetek ściennych dotyczących przeczytanych i polecanych pozycji książkowych, zorganizowanie wieczoru w bibliotece dla uczniów. We współpracy z biblioteką publiczną planuje się zorganizować imprezę „Światowy Dzień Pluszowego Misia” i spotkanie autorskie. Ponadto bibliotekarz cały czas podejmuje działania mające na celu powiększenie księgozbioru . Dzięki wsparciu dyrekcji zakupiono nowe książki za kwotę 1550 zł. Podjęto współpracę z wydawnictwami i księgarniami. Został również złożony wniosek o dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

4_14441995995_300 leyendo

Anna Simińska