Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

KONKURS WIEDZY O PATRONIE JANIE PAWLE II

12-10-2016

W związku z 10 rocznicą nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gościeszynie zorganizowano dwuetapowy konkurs wiedzy o Patronie Janie Pawle II. Celem konkursu było utrwalenie wiedzy na temat życia i działalności Papieża – Polaka, przybliżenie i propagowanie wśród uczniów nauczania Ojca Świętego dotyczącego fundamentalnych wartości: miłości, dialogu, współpracy oraz zachęcanie do osobistego rozwoju przez ukazanie wzoru do naśladowania w osobie Jana Pawła II. Pierwszy etap odbył się 7 września br. i przystąpiło do niego siedemnaścioro uczniów z klas IV-VI oraz gimnazjum. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej pt: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” uczniowie podjęli się rozwiązania testu składającego się z czterdziestu pytań. Po napisaniu testu jury wyłoniło dziesięć osób, które przygotowały się do drugiego etapu. Drugi etap konkursu odbył się 11 października pod hasłem: „Wypłyń na głębię” i miał formę ustnej odpowiedzi. Komisja konkursowa: dyrektor Zbigniew Jodełko, Katarzyna Stefaniak i Anna Simińska czuwali nad prawidłowością przebiegu konkursu. Uczniowie w trzech rundach, trzykrotnie losowali pytania za trzy, dwa lub za jeden punkt. W konkursie zwyciężyła uczennica kl. I gim. Wiktoria Danielska, drugie miejsce uzyskała Katarzyna Nowak z kl. I gim. i trzecie Maja Stachowiak z kl. Vb. Nagrody – książki o Janie Pawle II, pendrive`y, oraz słodycze ufundowała Rada Rodziców.

img_0855 img_0852

Anna Simińska