PRÓBNE EGZAMINY

  • W dniach 15-17 listopada uczniowie klasy III gimnazjum pisali próbne egzaminy. Pierwszego dnia egzaminu zmierzyli się z częścią humanistyczną ( historia, wos i język polski) Kolejnego dnia napisali test sprawdzający wiedzę z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a w ostatnim dniu podeszli do egzaminu z języków obcych, tj. z języka angielskiego i niemieckiego.

Anna Simińska