APEL NA ZAKOŃCZENIE SEMESTRU

27 stycznia cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu zorganizowanym na koniec semestru. Pan dyrektor podsumował wyniki oraz wręczył odznaki wzorowego ucznia wychowankom, którzy uzyskali średnią powyżej 4.75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Uczniowie, którzy wypracowali średnią 5.0 i powyżej zasłużyli na stypendia.
Gratulujemy!