Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

“BIA\u0141E WAKACJE”

13-02-2017

Dnia 6.02.2017 r. w trakcie „Białych Wakacji” uczniowie Zespołu Publicznych Szkół w Gościeszynie wraz z rodzicami i dziadkami oraz babciami uczestniczyła w spotkaniu z myśliwymi z WKŁ 201 „Czapla” na terenie schroniska. W międzyczasie została wyłożona karma dla zwierząt leśnych w paśniku i na podsypie. Na terenie schroniska myśliwy Pan Pniewski Krzysztof dokonał pogadanki na temat gospodarki łowieckiej w kole oraz odpowiadał na pytania zebranych. Pan Grzegorz Brzewiński przygotował ognisko, przy którym pieczono kiełbaski a w międzyczasie odbywały się ćwiczenia w strzelaniu z broni pneumatycznej. Po wspólnej fotografii przy obelisku zakończono spotkanie.

Beata Jodełko