Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ “POMYŚL – DZIAŁAJ”

12-06-2017

„Wszystko wokół się zmienia, więc nic dziwnego, że szkoła również musi ulegać przeobrażeniom. Wprawdzie to nie szkoła kreuje rzeczywistość, ale aby być atrakcyjną musi za nią nadążać”.

Szkoła musi nadążać za rzeczywistością, jak w cytacie, która nieustannie się zmienia. Potrzeba innowacji dotycząca wdrożenia programowania w edukację wynikała z postępu naukowo-technicznego, a także z priorytetów MEN: podnoszenia kompetencji informatycznych ucznia; nauczenie dzieci rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi kształtując ich otwartość, aktywność, kreatywność oraz algorytmiczne myślenie w rozwiązywaniu problemów. Zadaniem innowacji miało być również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań.

 Program dla I i II etapu edukacyjnego zakładał:

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej brali udział w zajęciach pozalekcyjnych
z budowy robotów LEGO Mindstorms cztery godziny w miesiącu. Również uczniowie drugiego etapu edukacyjnego mieli możliwość włączenia się w te zajęcia.

W ramach tych zajęć uczniowie klas I-III poznali między innymi podstawy robotyki i programowania doskonalące wiedzę dzieci w zakresie matematyki, fizyki i techniki, rozwijali wyobraźnię przestrzenną, kreatywność oraz umiejętność konstruowania, doskonalili umiejętności pracy w grupie. Uczniowie budowali ruchome modele,  wykorzystywali oprogramowanie w celu pozyskiwania informacji,  pracowali z prostymi maszynami, przekładniami, dźwigniami, kołami pasowymi oraz czujnikami ruchu,  dokonywali pomiarów czasu i odległości, dodawali, odejmowali, wykorzystywali losowość oraz zmienności,  opowiadali, wyjaśniali, interpretowali oraz zadawali pytania.  Kształtowali umiejętność zgodnej współpracy dzięki pracy w zespołach dwuosobowych,  kreatywnie radzili sobie z problemami i zadaniami,   rozwijali własne możliwości i talenty.

Innowacja pedagogiczna „Pomyśl-działaj”  realizowana była także w klasach IV-VI szkoły podstawowej. W ramach zajęć dzieci uczyły się programowania w języku Scratch, natomiast uczniowie klasy VI poszerzali swoje wiadomości i umiejętności dotyczącego tego programu. Scratch to intuicyjny język programowania, pozwalający uczniom tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki i inne projekty. Jego niewątpliwą zaletą jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń po uruchomieniu stworzonego przez siebie programu. Ma to ogromne znaczenie, gdyż uczniowie oczekują szybkich rezultatów swojej pracy. Ten sposób nauki pozwala też utrzymać ich uwagę i motywację do dalszego zgłębiania tajników programowania. Scratch to także serwis społecznościowy, pozwalający każdemu na umieszczanie stworzonych w tym języku programów, dyskutowanie o nich oraz oglądanie
i pobieranie prac stworzonych przez innych użytkowników tego serwisu.

 Po upływie roku, przeprowadzonej ewaluacji na podstawie obserwacji możemy stwierdzić, że cele zostały osiągnięte. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach na których wprowadzane były elementy programowania. Licznie uczęszczali też na zajęcia dodatkowe z budowy i programowania robotów organizowane we współpracy z Akademią Edukacji Kreatywnej. Uczniowie brali udział w „Dniu z Technologią”, „HOUR of CODE”, „Codeeweek”, „DBI”,  doskonaląc umiejętności programowania. Dodatkowo szkoła w ramach innowacji wzbogaciła się o Cyberrobota Clementoni, którego programowanie z urządzeń mobilnych interesowało wszystkich uczestników innowacji.

Innowację realizowali nauczyciele informatyki: p. Zbigniew Jodełko i p. Anna Berend.

Anna Berend