Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

23-06-2017

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Po mszy św. odprawionej w miejscowym Sanktuarium, rozpoczął się apel podsumowujący rok szkolny, na który przybył Wójt Gminy Rogowo, pan Józef Sosnowski, kierownik SAPOK pan Roman Bereźnicki oraz przedstawiciele PZŁ w Bydgoszczy oraz Wojskowego Koła Łowieckiego  okręg 201 „Czapla”. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Hymnu Państwowego  wszystkich zebranych powitała przewodnicząca szkoły Dominika Danielska. Potem głos zabrał dyrektor szkoły p. Zbigniew Jodełko i przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Danielska. Wychowawczyni kl. III gimnazjum p. Anna Berend przypomniała ważniejsze wydarzenia z życia klasy, zapewniła publiczność, że jest bardzo duma ze swoich wychowanków i że w nich wierzy, a także życzyła im dostania się do wybranych szkół, wspaniałych przyjaźni i powodzenia. Następnie absolwenci złożyli ślubowanie. Dyrektor szkoły wręczył wszystkim absolwentom świadectwa, a wzorowym uczniom nagrody książkowe. Przewodniczący klasy III gimnazjum Jakub Grzechowiak w imieniu całej klasy podziękował nauczycielom za przekazaną wiedzę, włożony trud w wychowanie i cierpliwość. Potem dyrektor wraz z wychowawcami wręczył świadectwa i nagrody pozostałym uczniom wyróżniającym się w nauce oraz stypendia naukowe. W tym roku stypendia szkolne otrzymali następujący uczniowie: Karolina Pawełczak kl. 5a, Szymon Zapalski kl. 5a, Julia Pakulska kl. 5a, Oliwia Gawron kl. 5b, Marcin Klinger kl. 5b, Maja Stachowiak kl. 5b, Martyna Krzyżan kl. 5b, Ewelina Pawełczak kl. 6, Angelika Kretek kl. 6, Wiktoria Danielska kl. 1 g., Daria Ksobiech kl. 1g., Ilona Klinger kl. 1g. oraz  Weronika Sparniak kl. 3g., a także Weronika Zacharzewska z kl. 6  za osiągnięcia sportowe.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawicieli PZŁ w Bydgoszczy  oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Czapla” okręg 201, którzy uhonorowali medalem za zasługi dla łowiectwa p. Halinę Malikowską oraz  wręczyli nagrody uczniom  za zajęcie czołowych miejsc w konkursach: recytatorskim, plastycznym,  fotograficznym i strzeleckim.  Dyrektor, grono pedagogiczne, Rada Rodziców  oraz uczniowie pożegnali p. Halinę Malikowską, która po 40 latach pracy przy tablicy odchodzi na emeryturę.

Na zakończenie dyrektor szkoły  życzył wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

 

Anna Simińska