Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

POWITANIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOŚCIESZYNIE

19-08-2017

4 września  odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Tradycyjnie cała społeczność szkolna uczestniczyła we mszy św.  odprawionej w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników placówki w miejscowym sanktuarium. Następnie odbyła się część oficjalna na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły – Zbigniew Jodełko powitał wszystkich zebranych i we wstępie poinformował, że wszyscy uczniowie będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie.

Nazwa została zmieniona, bo zgodnie reformą oświaty likwidacji ulegają gimnazja, funkcjonować będą tylko oddziały gimnazjalne, a uczniowie będą uczęszczać do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć poległych podczas wojny. Potem dyrektor przydzielił wychowawstwa i sale lekcyjne poszczególnym klasom. Życzył wszystkim uczniom bardzo dobrych wyników w nauce oraz miłych chwil spędzonych w szkolnych ławkach.

Na koniec delegacje uczniowskie złożyły kwiaty i znicze w miejscach pamięci. Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas, na spotkanie z wychowawcami.

Anna Simińska