Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

14-09-2017

14 września odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Policji. Najmłodsi uczniowie klas 0-3 zapoznali się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły. Policjanci przypominali o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasi goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się.

Anna Simińska