Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

13-10-2017

13 października br. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II. Tradycyjnie z samego rana została odprawiona msza św. w intencji wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły., w której uczestniczyła cała społeczność szkolna.  Następnie odbyła się akademia szkolna, podczas której uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni do społeczności szkolnej. Wspólnemu świętowaniu towarzyszyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Rogowo – Józef Sosnowski, kierownik SAPOK – Roman Bereźnicki, Prezes  Żnińskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Franciszek Szafrański, Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 201 „ Czapla” w Bydgoszczy – Mirosław Ogrodowski,  Przewodnicząca Rady Rodziców – Anna Danielska, a także emerytowani nauczyciele oraz rodzice uczniów klasy pierwszej. Po części oficjalnej przewodnicząca samorządu uczniowskiego – Dominika Danielska, zaprosiła publiczność na program artystyczny pt.: „Jak zostać świętym?” wykonany przez uczniów klasy II gimnazjum, II SP i chór szkolny. Po uroczystości wszyscy goście, nauczyciele i pracownicy spotkali się na słodkim poczęstunku zorganizowanym przez Radę Rodziców.

Anna Simińska