Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

15-12-2017

W dniu 15 grudnia 2017r. z inicjatywy wychowawcy klasy II gimnazjum – Pani Moniki Szymańskiej zorganizowano spotkanie z Panem Grzegorzem Ksobiech. Spotkanie przeprowadzono w ramach bloku tematycznego: „Poznajemy różne zawody”. Pan Ksobiech pracuje w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy na stanowisku: kierownik wydziału Malarni Cywilnej. Podczas pogadanki gość szczegółowo opowiedział o swojej pracy, a także zwrócił uwagę na potrzebę uczenia się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Udowodnił, że przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, chemia czy język angielski są niezbędne w codziennym życiu i w pracy zawodowej.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania, a także z ciekawością oglądali przyniesione przez Pana Grzegorza materiały i prezentację multimedialną.
Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi za wspaniałą lekcję z zakresu zawodoznawstwa.

Monika Szymańska