Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

PROJEKT “MOBILNY SENIOR” ZAKOŃCZONY

12-12-2017

Trwający od maja projekt “Mobilny senior” został uroczyście zakończony w piątek 5 grudnia. Kursanci w trakcie 40 godzinnego kursu usprawniali obsługę zestawu komputerowego, oprogramowania biurowego jak i pracy w sieci. 3 grupy kursantów pracujących w Rogowie, Gościeszynie i Złotnikach w wieku powyżej 55 roku życia dzielnie sprostały wymaganiom programu. Uczestnicy mile wspominają miniony czas, który zaowocował nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale także sprzyjał spotkaniom towarzyskim seniorów. Każdy uczestnik otrzymał dyplom od wójta Józefa Sosnowskiego oraz gratulacje od Pani kierownik GOPS Marioli Kuchcińskiej; pomysłodawczyni tegoż przedsięwzięcia. Miłym akcentem był obiad i seans w kinie po rozdaniu dyplomów. Prowadzący, A. Berend, A. Simińska i P. Orzechowski przyłączają się do gratulacji.

Anna Berend