Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

SPOTKANIE PO LATACH

07-03-2018

W piątek 02. lutego br. w ramach doradztwa zawodowego dla klas VI-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum zostało zorganizowane spotkanie z absolwentem naszej szkoły – panem dr Krzysztofem Cichoniem.

Zaproszony gość pochodził z pobliskiego Długiego Brodu i był uczniem szkoły podstawowej w latach 1994-2000 oraz gimnazjum w okresie od 2000–2003 r. Już w czasie najmłodszych lat wykazywał zamiłowanie przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął naukę na wydziale telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Dzięki swojej pracowitości i zaangażowaniu w 2017 r. obronił tytuł doktorancki. Dziś jest jednym z wykładowców katedry Radiokomunikacji.

Spotkanie z p. Cichoniem rozpoczęło się oficjalnym przywitaniem przez dyrektora szkoły – p. Zbigniewa Jodełko. Następnie nasz gość przygotował krótką prezentację ukazującą znaczenie wiedzy zdobytej podczas nauki w szkole podstawowej i gimnazjum w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Starał się uzmysłowić uczniom, jak ważne jest wszechstronne wykształcenie.

Po zakończeniu wykładu p. Cichoń odpowiadał na pytania uczniów i nauczycieli. Najwięcej z nich dotyczyło charakteru studiów politechnicznych, pytano również o receptę na sukces oraz proszono o porady dla przyszłych studentów.

Zaproszony wykładowca obiecał zorganizować wyjazd gimnazjalistów do Poznania w ramach drzwi otwartych, aby przybliżyć im uczelnię i zachęcić do wybrania studiów technicznych. Na zakończenie spotkania pan dyrektor serdecznie podziękował dawnemu absolwentowi i zaprosił go ponownie do naszej szkoły.

Katarzyna Stefaniak