Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

WAKACJI NADSZEDŁ CZAS

22-06-2018

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po mszy św. odprawionej w miejscowym Sanktuarium, rozpoczął się apel podsumowujący rok szkolny, na który przybył Wójt Gminy Rogowo, pan Józef Sosnowski, kierownik SAPOK pan Roman Bereźnicki oraz przedstawiciele PZŁ w Bydgoszczy oraz Wojskowego Koła Łowieckiego  okręg 201 „Czapla”. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Hymnu Państwowego  wszystkich zebranych powitała Przewodnicząca Szkoły Dominika Danielska. Następnie głos przekazała swojej następczyni Ilonie Klinger, która w przyszłym roku szkolnym będzie pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Potem głos zabrał dyrektor szkoły pan Zbigniew Jodełko i Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Danielska. Wychowawczyni kl. III gimnazjum pani Beata Jodełko przypomniała ważniejsze wydarzenia z życia klasy, a także życzyła im dostania się do wybranych szkół, wspaniałych przyjaźni i powodzenia. Następnie absolwenci złożyli ślubowanie. Dyrektor szkoły wręczył wszystkim absolwentom świadectwa, a wzorowym uczniom nagrody książkowe. Przewodnicząca klasy III gimnazjum Wiktoria Jankowska w imieniu całej klasy podziękowała nauczycielom za przekazaną wiedzę, włożony trud w wychowanie i cierpliwość. Potem dyrektor wraz z wychowawcami wręczył świadectwa i nagrody pozostałym uczniom wyróżniającym się w nauce oraz stypendia naukowe. W tym roku stypendia naukowe otrzymali następujący uczniowie: Michalina Ksobiech kl. 4, Natalia Stołowska kl. 4, Karolina Pawełczak kl. 6a, Szymon Zapalski kl. 6a, Oliwia Gawron kl. 6b, Marcin Klinger kl. 6b, Maja Stachowiak kl. 6b, Angelika Kretek kl. 7, Daria Ksobiech kl. 2g., Ilona Klinger kl. 2g. oraz  Dominik Strzeżyński kl. 3g. Natomiast za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali: Weronika Zacharzewska z kl. 7, Arkadiusz Kośmider z kl. 2g, Patryk Średziński z kl. 3g i Adrian Stachowiak z kl. 7 .

Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawicieli PZŁ w Bydgoszczy  oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Czapla” okręg 201, którzy uhonorowali medalem za zasługi dla łowiectwa p. Anetę Dobersztyn.  Dyrektor, grono pedagogiczne, Rada Rodziców  oraz uczniowie pożegnali p. Ryszarda Kawę, który po 46 latach pracy odchodzi na emeryturę.

Na zakończenie dyrektor szkoły  wypowiedział tradycyjne zdanie, na które czekali wszyscy uczniowie: „Rok szkolny 2017/2018 uważam za zakończony”. Po tych słowach wszyscy rozeszli się do domów, by rozpocząć upragnione wakacje.

Anna Simińska