Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

WPŁATY NA BILETY MIESIĘCZNE

12-08-2018

Przypominamy, że wpłaty na bilety miesięczne przyjmowane są zawsze do 15 dnia miesiąca na miesiąc kolejny

(do 15 sierpnia-bilet na wrzesień itd. )