Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

KONCERT FILHARMONII POMORSKIEJ

21-09-2018

W bieżącym roku szkolnym na mocy porozumienia z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, cyklicznie raz w miesiącu, odbywać się będą koncerty, zwane audycjami szkolnymi. Zaproszeni muzycy prezentować będą żywą muzykę na różnorodnych instrumentach, a prelegent w sposób atrakcyjny i przystępny, będzie przybliżał uczniom informacje o kompozytorach , formach i stylach muzycznych, jednocześnie prowokując ich do aktywnego udziału w koncercie.

21 września odbył się koncert zatytułowany „Spacer alejkami Schönbrunn”. Muzycy zaprezentowali utwory trzech najwybitniejszych kompozytorów epoki klasycyzmu: J. Haydna, W.A. Mozarta, L. van Beethovena. Mogliśmy usłyszeć najsłynniejsze utwory muzyki wiedeńskiej, min.: walc „Nad pięknym modrym Dunajem” i „Marsz Radetzky’ego” .

Prelegentka zaprosiła publiczność na następny koncert za miesiąc, którego tematem przewodnim będzie muzyka włoska.

Anna Simińska