Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

PROFILAKTYKA PRZEMOCY

28-02-2019

22 lutego p. A. Henke zorganizowała spotkanie z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum zapobiegające jak i informujące o różnych formach przemocy. Uczniowie klas 6-8 wraz z wychowawcami przygotowali prezentacje i filmy mówiące o sposobach reagowania na przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną oraz możliwościach pomocy. Uczniowie otrzymali opaski na ręce i ulotki z numerami alarmowymi.