Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

DZIEŃ DZIECKA

31-05-2019

31 maja cała społeczność szkolna świętowała Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu. To wydarzenie splotło się z odpustem parafialnym Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Gościeszynie. Z tego powodu dzień rozpoczął się od mszy św., odprawionej w miejscowym sanktuarium z udziałem szkół z Mięcierzyna i Rogowa.

Następnie odbył się apel na boisku przed szkołą. Pan dyrektor powitał wszystkich zebranych, złożył życzenia dzieciom oraz wręczył karty rowerowe uczniom, którzy w tym roku zdawali egzamin.

W dalszej kolejności nauczyciel w-f Bogusław Kozłowski wręczył nagrody za osiągnięcia sportowe.

Po części oficjalnej odbyły się gry zespołowe i zabawy na boisku szkolnym.

Anna Simińska