Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

,,Witaj majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie…”

01-05-2019

Wreszcie nastał maj, miesiąc wyjątkowy, bliski sercom Polaków. W pierwszych trzech dniach tego miesiąca obchodzimy wyjątkowe uroczystości: Święto Pracy, Święto Flagi RP oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W związku z powyższymi wydarzeniami dnia 30 kwietnia br. został zorganizowany w naszej szkole uroczysty apel . Rozpoczął się on wprowadzeniem pocztów sztandarowych, następnie pan dyrektor Zbigniew Jodełko w krótkim przemówieniu przypomniał genezę majowych uroczystości.

Kolejnym punktem programu był występ dzieci z klasy IV oraz chóru szkolnego pod batutą pana Mateusza Zawadzkiego. Uczniowie recytowali patetyczne wiersze i śpiewali patriotyczne pieśni, a na sam koniec cała społeczność szkolna wykonała ,,Rotę” – która w przeszłości pretendowała do miana hymny narodowego.

Nad przebiegiem całej uroczystości czuwały organizatorki: pani Maria Rubaj i pani Katarzyna Stefaniak. Po części oficjalnej obie panie polonistki wraz z panem dyrektorem wręczały nagrody w szkolnym konkursie ortograficznym.Katarzyna Stefaniak