Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

25-06-2019

19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Po mszy św. odprawionej w miejscowym sanktuarium, rozpoczął się apel podsumowujący rok szkolny, na który przybył Wójt Gminy Rogowo Tomasz Michalczak. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu państwowego  wszystkich zebranych powitała przewodnicząca samorządu uczniowskiego Ilona Klinger . Następnie głos przekazała swojej następczyni Oliwii Gawron, która w przyszłym roku szkolnym będzie pełniła funkcję przewodniczącej SU. Potem odbyło się przekazanie sztandaru nowemu chorążemu Wiktorowi Hałajczak. Nowymi przybocznymi zostały: Marta Danielska i Dominika Gierczak. W tym dniu po raz ostatni szkołę reprezentował poczet sztandarowy gimnazjum. Za kilkuletnią służbę podziękowania i nagrody książkowe otrzymali: Kacper Owczarzak, Natalia Brzykcy i Wiktoria Danielska. W dalszej części akademii głos zabrał dyrektor szkoły Zbigniew Jodełko, który przypomniał ważniejsze wydarzenia minionego roku szkolnego oraz podziękował za trud pracy uczniom i nauczycielom. Kolejnym punktem programu było ślubowanie absolwentów oraz ich pożegnanie przez wychowawczynie: p. M Szymańską i p. M. Rubaj . Dyrektor wraz z wychowawcami wręczył wszystkim absolwentom świadectwa, a wzorowym uczniom nagrody książkowe. Przewodnicząca klasy III gimnazjum Dominika Stachowiak oraz przewodnicząca kl. VIII Angelika Kretek przytoczyły ważniejsze wydarzenia z lat szkolnych oraz wyraziły wdzięczność nauczycielom za przekazaną wiedzę, włożony trud w wychowanie i cierpliwość. Absolwenci nie kryli łez wzruszenia oraz wręczyli wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty Potem dyrektor wraz z wychowawcami wręczył świadectwa i nagrody pozostałym uczniom wyróżniającym się w nauce oraz stypendia naukowe. W tym roku stypendia naukowe otrzymali następujący uczniowie: Anna Rosłaniec kl. IV, Jakub Koczorowski kl IV, Michalina Ksobiech kl. V, Natalia Stołowska kl. V, Jakub Maciejewski kl. VI, Oliwia Gawron kl. 7b, Marcin Klinger kl. 7b, Maja Stachowiak kl. 7b, Angelika Kretek kl. 8, Daria Ksobiech kl. IIIg. Natomiast za osiągnięcia sportowe stypendium otrzymała: Weronika Zacharzewska z kl. 8, Na koniec głos zabrał Wójt Gminy Rogowo Tomasz Michalczak, który gratulował uczniom wyników i życzył wszystkim udanych oraz bezpiecznych wakacji.