Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

WITAJ SZKOŁO!

02-09-2019

2 września br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościeszynie powitali nowy rok szkolny 2019/2020. Pierwszego dnia, po ponad dwumiesięcznym wypoczynku, o godz. 8:00 wspólnie z nauczycielami wyruszyli do pobliskiego sanktuarium, gdzie czekał już na nich ksiądz kustosz Henryk Sawiński. Po mszy św. odbył się apel, który tradycyjnie rozpoczął się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i hymnem państwowym. Następnie głos zabrała przewodnicząca samorządu uczniowskiego – Oliwia Gawron, która przywitała wszystkich i przekazała mikrofon dyrektorowi. Dyrektor szkoły, pan Zbigniew Jodełko, nawiązał do tragicznych wydarzeń sprzed 80 lat i poprosił o minutę ciszy, aby uczcić pamięć poległych podczas II wojny światowej. Następnie powitał podopiecznych, ich rodziców i pracowników szkoły. Szczególne słowa skierował do uczniów, którzy po raz pierwszy stanęli w murach szkoły życząc im samych przyjemnych chwil spędzonych w szkolnych ławkach. W dalszej kolejności przedstawił nowoprzyjętych do pracy nauczycieli, a mianowicie: p. Agatę Rosołowską, która będzie nauczycielem wspomagającym w klasie VII oraz p. Aleksandra Doeringa, który będzie uczył historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Następnie przydzielił poszczególnym klasom wychowawców i sale lekcyjne. Wspomniał również o poczynionych podczas wakacji remontach i poprosił, aby wszyscy uczniowie starali się dbać o ład i wyposażenie. Podzielił się też z uczestnikami nowiną dotyczącą nowej hali sportowej, której budowa rozpoczęła się w lipcu. Na zakończenie życzył wszystkim uczniom motywacji do nauki i samych dobrych ocen, a pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy. Po wyprowadzeniu sztandaru, przewodnicząca samorządu uczniowskiego zaprosiła uczniów na krótkie spotkanie z wychowawcami w klasach.

Tak minął pierwszy dzień w szkole.