Kalendarz szkoły

Mnożenie mi nie straszne!

Dnia 4.10. br. zorganizowano w naszej szkole XIX edycję Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły przygotowano pytania sprawdzające umiejętność mnożenia. Każdy, kto udzielił prawidłowej odpowiedzi, otrzymywał naklejkę ,,Znam tabliczkę mnożenia”. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było przypomnienie tabliczki mnożenia, uzmysłowienie, że życie bez tabliczki jest niemożliwe oraz wspólna zabawa.

Dodatkowo uczennice klasy VIII a ułożyły wiersze promujące znajomość mnożenia i swoje poematy wywiesiły na szkolnych korytarzach. Organizatorem tego dnia była p. M. Szymańska.