Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

OGŁOSZENIE

22-05-2020

Rogowo, 21.05.2020 r.
OGŁOSZENIE
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ROGOWO
W związku z możliwością przywracania funkcjonowania klas 1-3 w szkołach podstawowych, Wójt Gminy Rogowo informuje mieszkańców Gminy Rogowo , że jego decyzją na terenie szkół nie będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla edukacji wczesnoszkolnej od 25.05.2020 r.
Uzasadnieniem podjętej decyzji jest brak zainteresowania rodziców uczestnictwem ich dzieci w zajęciach organizowanych na terenie szkoły oraz troska o bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin w stanie pandemii.
O terminie przywrócenia funkcjonowania szkół mieszkańcy zostaną poinformowani odrębnym ogłoszeniem.
W porozumieniu z dyrektorami szkół ustalono, że istnieje możliwość prowadzenia konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły po uprzednim uzgodnieniu.
WÓJT GMINY ROGOWO
TOMASZ MICHALCZAK