Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

OGŁOSZENIE

04-05-2020

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOŚCIESZYNIE

W związku z informacją Premiera RP o możliwości przywracania funkcjonowania przedszkoli od 06.05.2020 r. oraz przekazania kompetencji w tym zakresie organom prowadzącym, Wójt Gminy Rogowo informuje mieszkańców Gminy Rogowo , że jego decyzją Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Gościeszynie nie wznawiają funkcjonowania w dniu 06.05.2020 r.

Uzasadnieniem podjętej decyzji jest troska o bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin oraz nauczycieli w aktualnej sytuacji braku możliwości realizacji wytycznych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolach w stanie pandemii.

O terminie przywrócenia funkcjonowania przedszkola mieszkańcy zostaną poinformowani odrębnym ogłoszeniem.

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Rogowo

Tomasz Michalczak