Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

Absolwenci 2019/2020

30-06-2020

VIII A

VIII B