Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

01-09-2020

1-go września, po dwumiesięcznym odpoczynku i nauczyciele i uczniowie powitali nowy rok szkolny. Tradycyjnie najpierw  odbyła się msza święta, a potem uroczysty apel przed szkołą. Dyrektor szkoły powitał wszystkich uczniów oraz szczególne słowa skierował do dzieci rozpoczynających edukację.  Następnie przydzielił wychowawstwa oraz sale dydaktyczne.  Wspomniał też o rocznicy wybuchu II wojny światowej i minutą ciszy uczczono pamięć poległych w obronie Ojczyzny.  Zostały też złożone kwiaty i znicze w miejscach pamięci.  Po apelu uczniowie udali się do swoich klas na krótkie spotkanie z wychowawcami. Dzieci zostały poinformowane o zasadach bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19.

W tym samym dniu poczet sztandarowy w składzie: Wiktor Hałajczak, Zofia Lewandowska, Julia Kretek wraz z opiekunem p. Katarzyną Stefaniak i dyrektorem Zbigniewem Jodełko udali się do Rogowa na gminne obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Delegacja uczestniczyła we mszy świętej, a następnie na rynku odbył się apel poległych i złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą ofiar z Rogowa i okolic.