Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

OBOSTRZENIA

04-10-2020

W związku z zakwalifikowaniem powiatu żnińskiego do “czerwonej strefy” na podstawie procedur obowiązujących w SP w Gościeszynie z dniem 05.10. zostanie wprowadzony obowiązek zakrywania nosa i ust (maseczki/przyłbice). Obowiązek nie dotyczy lekcji i zajęć dodatkowych.
Zarządzenie obowiązuje do odwołania