Kalendarz szkoły

OZDOBNA „TABLICZKA NA DRZWI”

Dzieci z grupy ,, 3-4 latków’’ podczas zajęć plastycznych, po omówieniu i przeprowadzeniu poszczególnych etapów pracy, wykonały ozdobną ,, tabliczkę’’ na drzwi. Wykorzystując do tego tekturę i kawałki ozdobnego papieru. Na koniec zajęć po wspólnym sprzątaniu, nastąpiła prezentacja wykonanych prac. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością.

Anna Gehrke