Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

UROCZYSTOŚĆ POD POMNIKIEM AK W ROCZNICĘ SOWIECKIEJ NAPAŚCI

17-09-2021

17 września br. poczet sztandarowy oraz delegacje uczniów i nauczycieli uczestniczyły w uroczystości 82. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. Nadleśniczy N. Gołąbki – Benedykt Sadowski powitał wszystkich zebranych, a następnie oddał głos Prezesowi Żnińskiego Koła ŚZŻAK – Franciszkowi Szafrańskiemu. Prezes AK przypomniał o tragicznych wydarzeniach z czasów wojny oraz nawoływał aby nie zapominać o bohaterach, którzy przelali krew za Ojczyznę oraz aby z czcią podchodzić do pomników historii.
Po krótkiej prelekcji delegacje szkół, samorządów i zakładów pracy złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku AK. Na zakończenie ks. Henryk Sawiński odmówił modlitwę za ofiary poległe podczas wojny.

Anna Simińska