Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

KARTA ROWEROWA

16-05-2022

16 maja ośmioro uczniów z klasy 3 i 4 zdobyło swoje “pierwsze prawo jazdy”. Warunkiem przystąpienia do egzaminu było ukończenie 10 lat oraz opanowanie wiadomości teoretycznych i praktycznych dotyczących przepisów ruchu drogowego, obsługi roweru, a także pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie po zaliczeniu części teoretycznej testu przeszli na plac manewrowy na którym pokonując przeszkody wyjeździli Kartę rowerową. Do egzaminu teoretycznego przygotowywała i przeprowadziła p. A. Berend, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej jak i egzamin praktyczny przeprowadził p. Bogusław Kozłowski. Szczęśliwym posiadaczom karty rowerowej serdecznie gratulujemy i życzymy szerokiej drogi:)

Anna Berend