Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

1 WRZEŚNIA

01-09-2022

1 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Tradycyjnie uczniowie i nauczyciele uczestniczyli we mszy św. odprawionej w miejscowym sanktuarium. Następnie odbył się uroczysty apel. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły powitał wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Szczególne słowa skierował do dzieci, które rozpoczęły swoją edukację w szkole, życząc im wspaniałych osiągnięć oraz radosnych chwil w szkolnych ławkach.W kolejnych słowach odniósł się do wydarzeń z 1939 roku, kiedy to uczniowie nie mogli pójść do szkól, bo wybuchła wojna. Chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar walczących o niepodległość.W dalszej części przemówienia dyrektor szkoły przydzielił wychowawstwa oraz sale dydaktyczne. Po apelu odbyły się spotkania z wychowawcami w klasach. Dzieci otrzymały plany lekcji i zapoznały się z  obowiązującymi zasadami.

Anna Simińska