Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

KONKURS LITERACKI

01-11-2022

Konkurs wiedzy na podstawie baśni H. Ch. Andersena

Uczniowie klasy III wzięli udział w konkursie literackim, dotyczącym znajomości wybranych baśni Andersena. Po napisaniu testu okazało się, że najlepiej treść zapamiętała Agata Wachowska i tym samym zajęła pierwsze miejsce. Komisja konkursowa wyróżniła także Alicję Łakomiak, która też osiągnęła wysoki wynik.