Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

KARTA ROWEROWA

19-05-2023

W miniony piątek 12 uczniów klas 3, 4 i 5 podeszło do egzaminu na kartę rowerową. Weryfikację wiedzy rozpoczęła część teoretyczna, na której p. A. Berend z policjantami p. Nowakiem i p. Kasprzakiem przeprowadzili test oraz dopytali zdających. Po zaliczeniu testu uczniowie udali się na plac manewrowy. Umiejętności praktyczne oceniał p. B. Kozłowski pod nadzorem policjantów. Uczniowie zostali też pouczeni przez funkcjonariuszy policji na temat podstawowego wyposażenia roweru i bezpiecznego zachowania na drodze. Z radością możemy powiedzieć, że wszyscy egzaminowani otrzymają swoje pierwsze prawo jazdy 1 czerwca w Dzień Dziecka. Mogą po nie przyjechać sprawnym rowerem:) Gratulacje.

Anna Berend