Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

XIII ZJAZD SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

10-05-2023

Dnia 10.05 delegacja naszej szkoły reprezentowała nas na XIII Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele p.w. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym. Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny, który zaprezentowany został w Bibliotece Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku.

Spotkanie zostało uwieńczone obiadem.