Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

04-09-2023

4 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościeszynie rozpoczęli nowy rok szkolny. Zgodnie z tradycją o godzinie 8:00 wszyscy udali się do miejscowego sanktuarium. Tam odbyła się msza święta w intencji uczniów i pracowników szkoły.  Po powrocie z kościoła wszyscy zgromadzili się na boisku przed szkołą. Apel prowadziła przewodnicząca samorządu szkolnego – Anna Zgud. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał pan dyrektor Zbigniew Jodełko.  Dyrektor powitał wszystkich zebranych, szczególne słowa skierował do najmłodszych dzieci, które rozpoczynają przygodę w szkole.  Następnie minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych podczas II wojny światowej. W dalszej części dyrektor przedstawił wychowawców w poszczególnych klasach oraz przydzielił sale lekcyjne.  Na koniec życzył wszystkim uczniom jak najlepszych wyników w nauce, przyjaźni, radości i sukcesów.

Po apelu wychowawcy spotkali się ze swoimi podopiecznymi w salach,aby przedstawić plan lekcji oraz omówić sprawy organizacyjne.

Anna Simińska