Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ, DNIA PATRONA ORAZ PASOWANIA KL. I

16-10-2023

16 października obchodziliśmy  Dzień Edukacji oraz Święto Patrona naszej szkoły. Z tej okazji nie było zajęć dydaktycznych. O 8:00 rano wszyscy udaliśmy się do miejscowego sanktuarium na mszę św., odprawioną w intencji uczniów i pracowników naszej szkoły. Potem odbył się uroczysty apel, który prowadziła przewodnicząca szkoły Anna Zgud. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, który powitał wszystkich zebranych i złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji.  Tego dnia gościliśmy: Kierownika SAPOK p. Romana Bereźnickiego, przedstawiciela Nadleśnictwa Gołąbki p. Jarosława Dłutkowskiego, przewodniczącą Rady Rodziców p. Ewelinę Kawka, emerytowanych nauczycieli oraz rodziców uczniów klasy pierwszej. Potem pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej.  Po ślubowaniu dyrektor pasował ich magicznym ołówkiem na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościeszynie. Kolejnym punktem programu była część artystyczna, przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod okiem p. Marii Rubaj i p. Mateusza Zawadzkiego. Pierwsza część występów dotyczyła życia papieża Jana Pawła II. Natomiast  w drugiej scence obejrzeliśmy dialog babci nauczycielki z wnukiem. W odwiedziny do nich przyszli dawni uczniowie, którzy obecnie mają różne zawody ale są bardzo wdzięczni za wiedzę, którą otrzymali od pani nauczycielki. Całości dopełniły utwory muzyczne pod akompaniamentem p. Mateusza Zawadzkiego.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie pracowników szkoły, na którym zostały wręczone nagrody dyrektora oraz nagroda wójta.

Anna Simińska