Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

SELFIE – ODKRYJ POTENCJAŁ CYFROWY SWOJEJ SZKOŁY

19-01-2024

Uczniowie

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=9Zr29Nh&lang=pl