Historia miejscowości

Pojezierze Wielkopolskie stanowi znaczną część regionu etnograficznego Pałuk. Położona jest tu gmina Rogowo, która z uwagi na nowy podział administracyjny kraju należy do województwa kujawsko – pomorskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 178,56 km2. Zamieszkują ją 7063 osoby (1996). W skład gminy wchodzi 31 wsi i osad. W południowej części położony jest Gościeszyn. Wieś Gościeszyn położona nad rzeką Ganiną znana była już w XIV wieku, a jej nazwa związana jest z imieniem Gościsza, który prawdopodobnie był jej założycielem. Gościeszyn i Budzisław oraz wiele wsi wokół Żnina należało do dóbr kapituły gnieźnieńskiej. Dobra te zatwierdzone zostały bullą papieża Innocentego II w 1136 roku i stanowiły podstawę utrzymania arcybiskupstwa. Prawdopodobnie z inicjatywy kapituły gnieźnieńskiej w 1335 roku został założony i uposażony kościół. Pierwotnie był on pod wezwaniem Zwiastowania NMP. Od tego momentu Gościeszyn stał się ośrodkiem religijnego i społecznego oddziaływania. Obejmował nim nie tylko mieszkańców tej, ale i sąsiednich wsi, rozmieszczonych w promieniu kilku kilometrów.

Gościeszyn na mapie
Gościeszyn na mapie

Wieś Gościeszyn początkowo należała do powiatu mogileńskiego, a od 1887 roku do powiatu żnińskiego. W latach 1747-1760 miejscowy kościół stanowił filię parafii Niestronno. W1826 roku stanął nowy kościół zbudowany “w mur pruski”. W tym okresie rozległy folwark należał do Floryana Von Garczyńskiego, a od 1907 roku do rodziny Sobczaków. W tym czasie powstała ajentura pocztowa, szkoła powszechna, działała kuźnia, sklep i karczma. W okresie zaborów Gościeszyn po II rozbiorze Polski znalazł się pod zaborem pruskim. Mieszkańcy wsi nie ulegli germanizacji i czynnie uczestniczyli w zrywach narodowo-wyzwoleńczych (Powstanie Wielkopolskie). W Powstaniu Wielkopolskim brał udział Jan Sobczak, brat Piotra-właściciela majątku Gościeszyn. Piotr Sobczak oddał do dyspozycji powstańców konie i wozy. Zmarł w roku 1919, a majątek odziedziczył jego syn Franciszek. Franciszek Sobczak w latach 1919-29 był burmistrzem Rogowa w odrodzonej Polsce. W latach 30 był wójtem w Gościeszynie, a kancelaria wójtostwa znajdowała się w dworku (obecny budynek szkolny gimnazjum). W tym czasie w Gościeszynie działalność prowadziło trzech kowali, dwóch rzeźników, szewc, krawiec i akuszerka. Znajdował się tu młyn, sklep spożywczy oraz wyszynk trunków. Dramatycznym okresem w dziejach wsi buły czasy okupacji hitlerowskiej, z powodu pomordowanych, a także z uwagi na terror i biedę. Zamknięto kościół, a na plebanii urządzono posterunek policji hitlerowskiej. W czasie wojny w gościeszyńskim majątku mieszkał Niemiec nazwiskiem Lempke. Rodzinę Franciszka Sobczaka wywieziono do Ładzynia k. Mińska Mazowieckiego. W marcu 1945 roku Sobczakowie wrócili do Gościeszyna, ale rok później mocą dekretu PKWN majątek został im odebrany. Rodzina musiała się znowu wyprowadzić, tym razem do Szydłowa k Mogilna.

W 1945 roku utworzono gromadę Gościeszyn. Po wojnie kościół zaczął popadać w ruinę, a władze komunistyczne nie chciały wydać zgody na budowę nowego kościoła. Ówczesny proboszcz Ks. Szczepan Weber uzyskał zgodę na remont. W takich okolicznościach została wybudowana w 1959 roku obecna świątynia, która jest piątą z kolei w Gościeszynie. Jest to budowla murowana, bezstylowa. Własnością Kościoła jest piękny obraz Madonny z Dzieciątkiem w Ogrodzie Mistycznym, słynący z cudów. Jest to gotycki obraz, malowany na desce, na podkładzie płóciennym. W 1994 roku obraz ten został skradziony. Odnaleziony przez policję w 1998 roku trafił do pracowni konserwatorskiej.

Świątynia poświęcona w 1960 roku przez Prymasa Polski Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Świątynia

Matka Boża Gościeszyńska
Matka Boża Gościeszyńska