Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Gościeszynie istniała już przed pierwszym rozbiorem Polski. Znajdowała się w budynku dzisiejszego gimnazjum. Według szkolnej kroniki, nauczyciela w tamtych czasach utrzymywała wieś, płacąc mu w naturze czyli kurami, mąką, sadłem itp. Prócz nauki nauczyciel był zobowiązany prowadzić szkółkę drzew owocowych, z których wieś korzystała. Jak wynikało z kroniki stosunek wsi do szkoły był negatywny. Tylko część ludzi zdawała sobie sprawę z potrzeby nauki.

Od 1912 roku w szkole w Gościeszynie stopniowo wprowadzano jako język wykładowy – j. niemiecki. Uczniów protestujących prześladowano oraz bito.

Po roku 1918 szkoła mieściła się w dwóch budynkach, w Cegielni i w Gościeszynie (była to szkoła drugiego stopnia z sześcioma oddziałami).

W czasie okupacji (czyli od września 1939 roku do stycznia 1945 roku) cała wieś została wysiedlona w obrębie swojego powiatu, a do Gościeszyna przyjechali Niemcy z Rumunii. Przez cały czas okupacji ludność polska – tak dzieci jak kobiety i mężczyźni zatrudnieni byli u Niemców jako bezpłatni robotnicy. Szkoła w Gościeszynie nie była czynna, lecz w miarę powiększania się liczby ludności szkoła została otwarta tylko dla dzieci niemieckich, natomiast dzieci polskie chodziły do szkoły w Cegielni. Nauka dzieci polskich polegała na zbieraniu ziół leśnych, grzybów, jagód, a w zimie uczono je trochę rachunków i opowiadano o wielkich Niemcach.

W 1947 roku została zlikwidowana izba szkolna w Cegielni, natomiast do szkoły w Gościeszynie przeniesiono dwie klasy (od tej pory „Szkoła Powszechna” w Gościeszynie liczyła sześć klas).

Przez te wszystkie lata w szkole pracowało wielu dyrektorów m. in. Pan Czesław Chmielewski, który objął funkcję kierownika szkoły dnia 15.09.1950 r. W maju 1962 roku doprowadzono prąd do wsi. Po raz pierwszy w szkole i w całej wsi zabłysły żarówki. W lipcu 1971 roku została wybudowana nowa szkoła, a 4 września po 2,5 latach budowy oddano ją do użytku. Natomiast 7 stycznia 1972 roku nadano jej nazwę: „Szkoła Podstawowa im. Bojowników PPR w Gościeszynie”. Rok później na terenie szkolnym zostało wybudowane boisko sportowe (do siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej oraz bieżnia 100 m).

Kilkanaście lat później ok. roku 1990 szkoła zmieniła nazwę na „Szkołę Podstawową w Gościeszynie”, w której znajdowało się osiem klas. Przez kolejnych dziesięć lat szkoła zmieniała dyrektorów, nauczycieli oraz wygląd aż do dnia dzisiejszego, kiedy to po wprowadzeniu reformy szkolnej w 1999 roku w całej Polsce wprowadzono trzy klasy gimnazjalne. Gimnazjum w Gościeszynie należało do szkoły w Rogowie, lecz po dwóch latach tj. od września 2001r przyłączono je do tutejszej szkoły. Od tej pory tj. od września 2001r powstał „Zespół Publicznych Szkół w Gościeszynie” składający się ze „Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi” oraz „Publicznego Gimnazjum”, którego dyrektorem jest Pan Zbigniew Jodełko.

  • Od stycznia 2001 zostało wprowadzone na terenie szkoły dożywianie w postaci jednodaniowych gorących posiłków.
  • W 2001 roku wymieniono posadzkę na piętrze szkoły.
  • W roku 2003 została wyremontowana sala gimnastyczna, oraz ogrodzony teren szkoły.Szkoła współpracuje z instytucjami regionalnymi krajowymi oraz spoza granic kraju.
  • W roku 2005 boisko szkolne zostało uzupełnione drzewkami, odmalowano dwie izby lekcyjne, wyremontowano gabinet stomatologiczny, zmodernizowano pracownie komputerową oraz częściowo wyremontowano strych.
  • W grudniu 2005 roku biblioteka szkolna pozyskała czytelnię multimedialną „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej”.
  • W kwietniu 2006 roku szkoła otrzymała kolejną pracownię w ramach projektu „Pracownie Komputerowe dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów”. Pracownia wyposażona jest w 10 stanowisk roboczych, serwer, skaner, drukarkę, projektor multimedialny oraz przenośny komputer. Obie te pracownie: ICIM jak i pracownia internetowa współfinansowane są przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  • W szkole wydawane są następujące gazetki: „Nowinki Szkolnej Rodzinki”, „Tacy sami” – dla rodziców, uczniów klas integracyjnych, „Mama, Tata i Dziecko…” – dla rodziców.
  • W roku 2006, szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Publicznemu Gimnazjum w Gościeszynie nadane zostało imię Jana Pawła II.