Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

Koła zainteresowań

Zachęcamy wszystkich uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i pasji poprzez udział w kołach zainteresowań oraz dodatkowych zajęciach!