Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

Koło matematyczne

CZWARTEK 8 GODZ. LEKCYJNA, klasy 7-8 (poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej, przygotowywanie się do konkursów, powtarzanie materiału do egzaminu po klasie 8, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i jasnego formułowania wniosków, rozwiązywanie zadań z życia codziennego.

Zajęcia wyrównawcze – czwartek 5 godz. lekcyjna (klasy 4-6) wyrównywanie braków edukacyjnych, utrwalanie bieżącego materiału. Nauka przez zabawę.

Monika Szymańska

Dodatkowe zajęcia z matematyki pod hasłem „ Nie tylko wynik” odbywają się w środę na 8 lekcji oraz w czwartek na 7 lekcji.

Podczas zajęć realizowane są :

– projekty edukacyjne,

– rozmaitości matematyczne,

– ciekawe zadania.

Serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach nauczyciel prowadzący: pani Monika Szymańska

lekcje_247[1] lekcje_263[1] lekcje_265[1] sam_3529[1] ZAKOPANE_2013_002[1] ZAKOPANE_2013_003[1] ZAKOPANE_2013_005[1]