Koło Miłośników Przyrody

Celem naszych działań jest:

 • budowanie u uczniów postaw szacunku do przyrody i mądrego korzystania z jej zasobów,
 • wzbudzanie zainteresowań uczniów,
 • poznanie najbliższego otoczenia,
 • wykorzystanie możliwości zmysłów,
 • badanie wzajemnego oddziaływania istot żyjących,
 • zrozumienie pojęcia ochrony przyrody i bioróżnorodności,
 • przeprowadzenie eksperymentów,
 • uświadomienie odpowiedzialności za środowisko,
 • uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób,
 • określenie skutków niewłaściwego postępowania człowieka względem przyrody,
 • utrwalenie wybranych treści programowych przedmiotów przyrodniczych.

Ponadto:

*We współpracy z WKŁ nr 201 Czapla w Bydgoszczy realizujemy treści programu edukacji ekologiczno-łowieckiej pt. „MYŚLIWI – DZIECIOM, DZIECI – ZWIERZĘTOM”,

*Realizujemy wybrane treści programu pt. ” TRZYMAJ FORMĘ” oraz programu pt. „O BIORÓŻNORODNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI”

* Bierzemy udział w zajęciach terenowych i wycieczkach oraz akcjach pt.: „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”.

Serdecznie zaprasza opiekun koła: pani Beata Jodełko.