Koło polonistyczne

Koło polonistyczne “Zaczytani”

Program koła polonistycznego został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną poszerzać wiedzę o literaturze, zgłębiać tajniki gramatyki języka polskiego oraz doskonalić umiejętności komunikacyjne.

Jednym z podstawowych zadań programu jest utrwalenie i poszerzenie wiadomości oraz umiejętności zdobytych podczas lekcji j. polskiego.

Terminy spotkań są ustalane przez nauczycieli prowadzących i dostosowywane do planów lekcyjnych poszczególnych klas.

Plan spotkań koła polonistycznego w roku szkolnym 2018/2019:

  • klasa V – czwartek 7 godzina lekcyjna; nauczyciel prowadzący: Maria Rubaj
  • klasa VI – środa 7 godzina lekcyjna
  • klasa VIIa i VIIb – środa 8 godzina lekcyjna; nauczyciel prowadzący: Katarzyna Stefaniak