Konsultacje dla uczniów

Od 15 lat pracuję jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie. Wspieram dzieci, rodziców i nauczycieli w pokonywaniu trudności o różnym charakterze. W 2018r. ukończyłam magisterskie studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Poznaniu. Jako psycholog zajmuję się diagnozowaniem trudności i problemów dzieci, młodzieży i dorosłych, pomocą psychologiczną, a także interwencją kryzysową oraz wsparciem w sytuacjach trudnych i traumatycznych zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Porad, konsultacji i wsparcia udzielam na terenie szkoły w środy w godz. 8:00-15:00 oraz piątki godz. 7:50-11:50 po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub osobiście. Pomoc dzieciom i młodzieży jest udzielana na bieżąco. Ponadto prowadzę dla dzieci zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Anna Henke