Najlepsi uczniowie

Klasa IV

Julia Kretek

Średnia: 5.0, zachowanie wzorowe.
Ulubione przedmioty to:
Zainteresowania:

Klasa V

Jakub Koczorowski

Średnia: 5.00, zachowanie wzorowe.
Lubię wszystkie przedmioty szkolne.
Zainteresowania: gra w hokeja, hodowla
królików i gra w piłkę.
Zofia Lewandowska

Średnia: 5.0, zachowanie bardzo dobre.
Ulubione przedmioty to:
Zainteresowania:
 
Julia Kretek

Średnia: 4.75, zachowanie bardzo dobre.
Ulubione przedmioty to:
Zainteresowania:

Klasa VI

Michalina Ksobiech

Średnia: 5.33, zachowanie wzorowe.
Ulubione przedmioty to: wychowanie
fizyczne, matematyka, biologia, j. polski
i j. angielski.
Zainteresowania: sport oraz zwierzęta domowe.
Natalia Stołowska

Średnia: 5.0, zachowanie wzorowe.
Ulubione przedmioty to: j. angielski i historia.
Zainteresowania: j. hiszpański, j. angielski, Harry Potter i czytanie.
 
Marta Dolska

Średnia: 4.75, zachowanie wzorowe.
Ulubione przedmioty to:
Zainteresowania:

Klasa VII

Szymon Wachowski

Średnia: 4.75, zachowanie wzorowe.
Ulubione przedmioty to:
Jakub Maciejewski

Średnia: 4.93, zachowanie wzorowe
Ulubione przedmioty to:

Klasa VIII b

Oliwia Gawron

Średnia: 5.07, zachowanie wzorowe.
Ulubione przedmioty to: wychowanie fizyczne, j. polski i historia.
Zainteresowania: czytanie książek i piłka nożna.
Marcin Klinger

Średnia: 5.00, zachowanie wzorowe.
Ulubione przedmioty to: wychowanie fizyczne
i j. polski.
Zainteresowania: sport i rolnictwo.
Maja Stachowiak

Średnia: 4.79, zachowanie wzorowe.
Ulubione przedmioty to:
Interesuję się